טל. 074-7026688 נייד 050-7319983

רכישת/מכירת קרקע

ברכישה ומכירת קרקע, להבדיל מהסכמי נדל"ן אחרים, ישנם מספר סימני שאלה בקשר לנכס הנמכר.
ייעוד הקרקע – ייעוד הקרקע למגורים, חקלאות, תעשייה וכו' משפיע על שוויה. לפני החתימה על הסכם מכר יש לבדוק את ייעוד הקרקע. ככל שמעוניינים לעשות שימוש בקרקע לצורך ייעוד שונה מייעודה במועד הרכישה, יש לבדוק מה הפרוצדורה ופרק הזמן שדרוש לצורך שינוי ייעודה.
תוכניות עתידיות בקשר לקרקע – בניגוד לקרקע שמצויים עליה מבנים למגורים, בקרקע ריקה ישנה סבירות גבוהה יותר שיתוכננו תוכניות חדשות שישנו את ייעודה. במסגרת שינוי ייעוד יש לרשות זכות להפקיע חלק מהקרקע ללא פיצוי כספי כלשהו. בידקו לפני החתימה על הסכם מכר האם ישנן תוכניות בהכנה שטרם אושרו אשר משנות את הזכויות או את ייעוד הקרקע או אם מתנהלים הליכים משפטיים כלשהם בקשר לקרקע.
דעו! מוכר שידוע לו פרט מהותי כמו למשל כוונה לשנות את ייעוד הקרקע, מחויב על פי חוק למסור מידע זה לרוכש לפני החתימה על ההסכם.
מיסוי הסכם המכר– בהסכם מכר של קרקע, נוסף על המיסוי הרגיל אשר חל על כל עסקת נדל"ן, במקרים רבים ישנם מיסים עירוניים רבים אשר חלים על בעל הנכס ואשר העברת הקרקע על שם הקונה מותנית בתשלומם, כגון היטל השבחה, היטל תיעול, היטל סלילה ועוד. לפני חתימה על הסכם מכר בידקו ברשות המקומית האם ישנם היטלים נוספים אשר חלים על הקרקע והותירו בנאמנות אצל עורכי הדין תשלום שיספיק לצורך סגירת חוב זה. קרא בהרחבה על מיסוי מקרקעין
תשלומים עתידיים – מימוש ייעודה של הקרקע עלול להיות כרוך בתשלומים נוספים כגון עלויות פיתוח הקרקע (תלוי בסוג הקרקע), היטלים שונים לרשות המקומית ותשלומים שונים לרשות מקרקעי ישראל. העריכו באמצעות בעלי מקצוע מתאימים (מהנדס, שמאי ועו"ד) את שיעורי התשלום שתידרשו לשלם בעתיד בעת בנייה על הקרקע, ושקללו תשלומים אלה בבדיקת כדאיות העסקה.

האם גם אתם עומדים בפני רכישה או מכירה של קרקע? האם אתם חוששים מתהליך המיסוי ותוצאותיו או תשלומים עתידיים? האם אינכם יודעים כיצד לבדוק את ייעודה של הקרקע באופן מקצועי?  משרד הילה בן אליעזר מספק מענה משפטי מקצועי בגובה העיניים. אל תהססו לצור קשר בכל עניין! כן הילה, יש לי שאלה 

המלצות

המלצות

הילה המקסימה,

איו עוד אחת כזו מיוחדת במינה,

תמיד נמצאת ונותנת מענה ועצה,

את הכל פותרת מתוך כוונהטובה,

תמיד מרגישה …

כלים שימושיים
עיצוב אתרים | דנה ציביאקכתיבה שיווקית | מסריםאתרי אינטרנט שפשוט עובדים | סיגל