טל. 074-7026688 נייד 050-7319983

הסכם לרכישת / מכירת נכס

חיינו רצופים בהסכמים שאנחנו עורכים לרכישת נכסים שונים. אנשים פרטיים וחברות מסחריות עורכים הסכמים כדבר שבשגרה, אולם הסכמים לרכישת נכסים יקרי ערך או נכסים מורכבים, דורשים בדיקות מקדמיות מוקפדות וניסוח מדוקדק של הסכם אשר ימנע נזק עתידי.
הקפידו על עריכת הסכם בכתב –כדי למנוע אי הבנות ולוודא שהצד השני להסכם לא יתכחש לסיכום שנערך ביניכם בעל פה, הקפידו לערוך את הסכם הרכישה בכתב.
בדיקת זכויותיו של המוכר –

  1. בדיקת זהות הבעלים – יש לבדוק האם המוכר הוא הבעלים של הנכס והאם יש גורם אחר אשר איינו המוכר, אשר יש לו זכות כלשהי בנכס הנמכר או אשר טוען כי יש לו זכויות בנכס. ככל שהמוכר הנו חברה, יש לוודא כי ההסכם נחתם על ידי מורשה החתימה על החברה וכי ההחלטה בדבר החתימה על ההסכם התקבלה על ידי החברה כנדרש.
  2. בדיקת הזכות בנכס – יש לבדוק האם המוכר רשאי למכור את זכותו ומה מהותו. כך למשל, יתכן שחברה שניתנה לה זכות לשימוש בנכס מסויים לא תהיה רשאית למכור זכות זו וכך הסכם לרכישת הזכות לא יהיה בתוקף. כמו כן, חשוב לבדוק האם המוכר מילא את כל התחייבויותיו במסגרת ההסכם לרכישת הזכות, דהיינו האם הוא שילם את מלוא התמורה לצורך רכישת הזכות.

מצב הנכס וכדאיות העסקה – לפני החתימה על ההסכם, מומלץ לערוך בדיקה מקיפה בקשר למצבו הפיזי של הנכס וכדאיות פיננסית של העסקה. לצורך כך לעיתים יש צורך להסתייע באנשי מקצוע שיערכו בדיקות אלה.

מנגנונים להבטחת העברת הנכס – כדי למנוע מצב שבו משתלמת כל התמורה מבלי שהנכס נמסר לקונה ונרשם על שמו כבעליו, יש לבחור במנגנון מתאים אשר יבטיח את העברת הנכס לקונה במועד אשר הוסכם עליו.

בהסכם לרכישת/מכירת נכס, חשוב להיעזר בשירותיו של עו"ד אשר משכלל את ההיבטים השונים של העסקה ונותן מענה חוזי ומסחרי לנקודות שעלולות בעתיד להכריע את כדאיותה.

קרא בהרחבה: הסכם זכיינות, הסכמים מסחריים

האם גם אתם מעוניינים לרכוש או למכור נכס ולהימנע מנזקים אפשריים? האם ברורים לכם מצב הנכס והמנגנונים להבטחת העברתו? משרד הילה בן אליעזר מספק מענה משפטי מקצועי בגובה העיניים. אל תהססו לצור קשר בכל עניין! כן הילה, יש לי שאלה

המלצות

המלצות

הלה שלום,

לצורך טיפול בעניינים משפחתיים של הורי נזקקתי בדחיפות לעו"ד בעל ראיה רחבה וידע משולב המתמחה בתחום הנדל"ן.
הגעתי …

כלים שימושיים
עיצוב אתרים | דנה ציביאקכתיבה שיווקית | מסריםאתרי אינטרנט שפשוט עובדים | סיגל