טל. 074-7026688 נייד 050-7319983

הסכם למתן שרותים

בהסכם למתן שירותים שוכר גורם א' את שירותיו של גורם ב' לביצוע עבודות מסויימות, בלי שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד ומעביד.

מה צריך לבדוק לפני ההסכם?

לפני החתימה על הסכם למתן שירותים חשוב לבדוק האם נותן השירותים מוסמך לספק את השירות, ככל שיש צורך ברישיון, והאם יש ביכולתו לעמוד בהתחייבויות שהוא נוטל על עצמו במסגרת ההסכם, למשל האם יש ברשותו די כח אדם לביצוע השירותים.
מומלץ לברר עם לקוחות נוספים של נותן השירותים האם הם מרוצים מהשירות שקיבלו.
הגדרת השירות הגדרת השירות באופן מדוייק תמנע פתח לאי הבנות ולתסכול של הצדדים להסכם
קביעת מנגנונים לשינוי ההסכם – החיים עצמם מעצם טיבם חזקים מכל הסכם, ולא אחת שינוי הנסיבות מצריך התאמה של הסכם. ניסוח הסכם גמיש אשר קובע מנגנונים לשינויו בעתיד ימנע מחלוקות ומפחי נפש בעקבות שינוי הנסיבות.
כך למשל, קביעת מנגנון לתימחור עבור שינוי בהזמנה (בין אם מדובר בתוספת שירותים או בהפחתה של השירותים המוזמנים), ימנע ניצול לרעה של הצורך בשינוי ההזמנה.
הגנה על המזמין מפני תביעות – מזמין השירות עלול להיות חשוף מפני תביעות שונות בעקבות התקשרותו בהסכם עם נותן השירותים, לדוגמא בגין נזקים שגרם נותן השירותים, תביעות עובדיו של הספק ועוד. הסכם טוב מגן על מזמין השירותים מפני תביעות אלה, בין היתר באמצעות ביטוחים שעורך ספק השירותים ובטוחות שהוא מפקיד בידי מזמין השירות.
מנגנון לסיום ההסכם – כדי להימנע מכבילת הצדדים להסכם שאיננו מעוניינים להמשיך בו, חשוב לקבוע מנגנון טוב להפסקת ההסכם לפני סיומו.
פיצוי בגין הפרת הסכם – על מנת לדרבן את נותן השירות לעמוד בהתחייבויותיו הן באשר לטיב השירות והן באשר למועד אספקת השירות, חשוב לקבוע מנגנון פיצוי ברור אשר יאפשר למזמין השירות לקזז מהתמורה שאמורה להשתלם לנותן השירות את הפיצוי לו הוא זכאי בעקבות הפרת הסכם.

קרא בהרחבה: הסכמים מסחריים, הסכם זכיינות

מזמינים שירותים מבעל מקצוע או מחברה שמספקת שירותים כאלה ואחרים? הסכם מפורט אשר צופה מראש את ההיבטים השונים של ההתקשרות חוסך סכומי כסף גבוהים ומונע מפחי נפש שבדיעבד ניתן היה להימנע מהם. . משרד הילה בן אליעזר מספק מענה משפטי מקצועי בגובה העיניים. אל תהססו לצור קשר בכל עניין! כן הילה, יש לי שאלה 

המלצות

המלצות

הילה היקרה,

כשעמדנו בפני ההחלטה לרכוש בית, מיד חשבנו עלייך. היכרותי עימך לאורך השנים וההמלצות הרבות ששמעתי עלייך גרמו לי …

כלים שימושיים
עיצוב אתרים | דנה ציביאקכתיבה שיווקית | מסריםאתרי אינטרנט שפשוט עובדים | סיגל