טל. 074-7026688 נייד 050-7319983

הסכם הפצה ושיווק

הסכם הפצה ושיווק נחתם בין יצרן של מוצר לבין מי שאמור לשווק את המוצר לחנויות או ישירות ללקוח.

ישנן סוגיות שחשוב להסדיר בהסכם הפצה:

  1. בלעדיות בהפצה
  2. הגנה מפני תביעות בגין מוצר שמפר זכויות של קניין רוחני.
  3. קביעת מנגנון לתמחור המוצר
  4. עריכת ביטוח מפני תביעות
  5. קביעת מועד ברור לאספקת המוצר
  6. הטלת אחריות על היצרן או היבואן לתקינות המוצר.
  7. קביעת ערכאה להכרעה בסכסוכים.

ישנן סוגיות רבות אשר חשוב שהמשווק יתן עליהן את הדעת במסגרת הסכם ההפצה:

1.  הישמרו מפני פגיעה בקניין רוחני
למפיץ אין מידע אם המוצר מפר פטנט רשום, מהווה הפרה של זכות יוצרים, סימן מסחר וכו'. אי ידיעתו איננה פוטרת את המפיץ מאחריות. על מנת להגן על המפיץ מפני תביעה כספית של פגיעה בקניין רוחני, יש לדרוש מהיצרן לפצות את המפיץ על כל נזק שייגרם לו על ידי תביעה כספית בשל פגיעה של המוצר בקניין רוחני.

2.  בקשו בלעדיות בהפצה
כנגד השקעת המשאבים הרבים של המפיץ בשיווק המוצר, ניתן לדרוש לקבל בלעדיות בשיווק המוצר. תחום הבלעדיות עשוי להשתנות, בהתאם לסוג המוצר. בלעדיות יכולה להיות מתוחמת לאזור גיאוגרפי מסוים, לסוג לקוחות מסוימים וכיוצב'.
לעיתים קרובות, כנגד מתן בלעדיות נדרש המפיץ להתחייב מראש לרכוש מהיצרן מוצרים בהיקף כספי כלשהו. במקרה כזה חשוב לערוך תוכנית עסקית ולבחון האם היקף ההתחייבות הכספית ריאלי והאם מתן ההתחייבות הכספית כנגד קבלת בלעדיות, כדאית.

3.  הגדירו את מנגנון קביעת מחיר המוצר
על מנת להימנע ממצב שבו המפיץ יידרש לרכוש את המוצרים במחירים לא אטרקטיביים, מומלץ לקבוע כי המפיץ יהיה מנוע מלמכור את אותם המוצרים במחירים זולים יותר למפיצים אחרים או לגורמים אחרים.
לעיתים לא ניתן לקבוע מראש מחירון קבוע למלוא מוצריו של היצרן. נכון הדבר במיוחד כאשר מדובר ביצרן אשר מוסיף לייצר מוצרים חדשים ומשופרים.
יחד עם זאת, על מנת לאפשר למשווק אפשרות להיות אטרקטיבי במחיר המוצרים המשווקים על ידו, ניתן לקבוע נוסחה שעל פיה ייקבע המחיר שבו המוצר יימכר למפיץ. ישנן דרכים שונות לקביעת מנגנון לחישוב מחיר המוצר. ניתן למשל לקבוע את מחיר המוצר על ידי קביעת שיעור הרווחיות המקסימלי של היצרן.

4.  ערכו ביטוח מפני תביעות
למרות שלמשווק אין יד בכל מה שקשור בייצור המוצר, החוק הישראלי מטיל את האחריות למוצר פגום ולנזק שנגרם בעקבות מוצר פגום גם על המשווק.
הנזקים שעלולים להיגרם בעקבות מוצר פגום עלולים להיות כבדים ביותר. במקרה שבו במועד הגשת התביעה היצרן לא יהיה בר תביעה, למשל במקרה של חדלות פירעון או מכל סיבה שהיא, המשווק עלול למצוא את עצמו אחראי באופן בלעדי למלוא הנזק.
לכן חשוב ביותר לערוך ביטוח מקיף אשר יבטיח את המשווק מפני כל תביעה נזיקית, הן בעקבות איחור באספקת המוצר, פגם במוצר או חלילה נזק לגוף או לרכוש שייגרם בעקבות המוצר.

5.  מועד אספקת המוצרים
במכירת המוצר המשווק הוא ורק הוא עומד מול הלקוח ולכן לתפיסתו של הלקוח, המשווק הוא האחראי הבלעדי לאספקת המוצר במועדו.
לפיכך, על הסכם ההפצה לקבוע מהי הפרוצדורה להזמנת המוצר ומה מועד האספקה שהיצרן מחויב לעמוד בו.

6.   אחריות לתקינות המוצר
למרות שלמשווק אין שליטה על תקינותו של המוצר, במקרה של פגם הלקוח אשר עמד בקשר ישיר עם המשווק, צפוי לתבוע את המשווק בגין פגם במוצר או נזק שנגרם כתוצאה מכך.
בהסכם ההפצה יש לדרוש כי היצרן יהיה מחויב לתקן את הפגם שיתגלה במוצר, וכן יפצה את המשווק בגין כל תביעה שתוגש נגדו בעקבות פגם במוצר או נזק שנגרם ללקוח כתוצאה מפגם שכזה.

הסכם הפצה ושיווק טוב יבטיח את כדאיות העסקה שלכם כמפיצים וימנע את חשיפתכם לתביעות בגין עניינים שאין לכם שליטה עליהם. עו"ד מנוסה בתחום ידע לתכלל את כלל ההיבטים של התקשרות מסוג זה וישמור על כלל האינטרסים שלכם בעסקה.

המלצות

המלצות

מכירים את המשפט – "בכביש אל תהיה צודק – תהייה חכם?"
מן הסתם המשפט הזה מתאים לעוד מצבים בחיים, כמו …

כלים שימושיים
עיצוב אתרים | דנה ציביאקכתיבה שיווקית | מסריםאתרי אינטרנט שפשוט עובדים | סיגל